Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.


Editovať alebo pridávať viac noviniek môžte v sekcii Moduly v module Novinky.

 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

História obce Chrámec - Harmac Község története

         Obec je listinne doložená z roku 1246 ako Hajamuch, 1294 Harmach, 1348 Harmath, 1808 Harmatz, 1920 Hrmavec, 1927 Harmac, 1948 Chrámec; maďarsky Harmac. Obec sa vyvinula na starom osídlení. V jej chotári jestvovali hrady Pohanský, Birin a Michal. Obec od konca 12. storočia patrila rodu Hunt-Poznanovcov, neskôr (od 15. storočia) patrila rozličným rodinám.

 

              Na hrade Birin bol v 15.-16. storočí paulínsky kláštor. V roku 1566 Turci obec spustošili, zostalo len 11 rodín. roku 1773 tu žilo 28 nevoľníkov, 9želiarov a 2 podželiari. Roku 1828 mala obec 73 domov a 618 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. V rokoch 1938-44 bola pripojená k Maďarsku.

A falut 1246 -ból dokumentálják: Hajamuch, 1294 Harmach, 1348 Harmath, 1808 Harmatz, 1920 Hrmavec, 1927 Harmac, 1948 Chrámec; Magyar Harmac. A falu régi településsé fejlődött. A környékén Pohanský, Birin és Michal kastélyok léteztek. A falu a 12. század végétől a Hunt-Poznan családé volt, később (a 15. századtól) különböző családokhoz tartozott.

A Birin-kastélyban volt a 15-16 századi pálos kolostor. 1566 -ban a törökök feldúlták a falut, így csak 11 család maradt. 1773 -ban 28 rabszolga, 9 börtönőr és 2 albörtönőr élt. 1828 -ban a falunak 73 háza és 618 lakosa volt, akik mezőgazdasággal foglalkoztak. A falu 1918 után is megőrizte mezőgazdasági jellegét. 1938-44-ben Magyarországhoz csatoltákA falut 1246 -ból dokumentálják: Hajamuch, 1294 Harmach, 1348 Harmath, 1808 Harmatz, 1920 Hrmavec, 1927 Harmac, 1948 Chrámec; Magyar Harmac. A falu régi településsé fejlődött. A környékén Pohanský, Birin és Michal kastélyok léteztek. A falu a 12. század végétől a Hunt-Poznan családé volt, később (a 15. századtól) különböző családokhoz tartozott. A Birin-kastélyban volt a 15-16 századi pálos kolostor. 1566 -ban a törökök feldúlták a falut, így csak 11 család maradt. 1773 -ban 28 rabszolga, 9 börtönőr és 2 börtönőr élt. 1828 -ban a falunak 73 háza és 618 lakosa volt, akik mezőgazdasággal foglalkoztak. A falu 1918 után is megőrizte mezőgazdasági jellegét. 1938-44-ben Magyarországhoz csatolták