Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 5/2014

  • Pridané: 17.02.2015   |   18 čítaní / zobrazení

Z á p i s n i c a

napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

10.10.2014 v zasadačke Obecného úradu so začiatkom o 15.00 hod.

Na zasadnutí boli prítomní poslanci Štefan Árvai a Gejza Varga, poslankyne Helena Csobová

a Annamária Genčiová neprítomné s ospravedlnením a poslanec Róbert Staz neprítomný bez

ospravedlnenia. Nakoľko sa ani po polhodinovom čakaní poslanci nedostavili, zasadnutie OZ

sa nekonalo z dôvodu, že nebolo uznášania schopné.

Zapisovateľka: Mária Balyová

Marta Benedeková

starostka obce

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár