Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 4/2016

  • Pridané: 24.10.2016   |   22 čítaní / zobrazení

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 4/2016

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

20.09.2016 v zasadačke obecného úradu so začiatkom o 17.00 hod.

Na zasadnutí boli prítomní poslanci Mgr. Katarína Fekiačová a Gejza Varga, poslanci

Helena Genčiová a Štefan Šimon neprítomní s ospravedlnením a poslanec Róbert Staz neprítomný bez ospravedlnenia. Nakoľko sa ani po polhodinovom čakaní poslanci nedostavili, zasadnutie OZ

sa nekonalo z dôvodu, že nebolo uznášania schopné.

V Chrámci, dňa 20.09.2016

Zapisovateľka : Mária Balyová                       Marta Benedeková

                                                                             starostka obce

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár