Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Rozpočet obce Chrámec na roky 2018 - 2020

  • Pridané: 29.01.2018   |   25 čítaní / zobrazení
           Rozpočet obce - príjmy
ZdrojoddielpoložkaAUtext201820192020
111312 001001transfer-stavebný úrad 450,00450,00450,00
111312 001002transfer-ŽP 0,000,000,00
111312 001003Transfer-CDaMK 22,0022,0022,00
111312 001004Transfer-Regob 200,00155,00155,00
111312 001006Transfer-MŠ školské potreby 120,00166,00166,00
111312 001007transfer- MŠ strava 2 600,002665,002665,00
111312 001008Transfer-MŠ 1 000,001790,001790,00
111312 001005Transfer – Voľby 1 000,002000,001000,00
111312 001030Transfer zo ŠR- soc.dávky 24 000,0024000,0024000,00
111312 001009Transfer-AČ - §52 7 001,0015000,0015000,00
111312 001011Transfer – MOPS 95%31 922,0031 922,0031 922,00
111312 001012Transfer - § 54 /95%/18 870,0029087,0029087,00
72c311 000001Tuz.bež.granty-ÚV /KNM/2 000,001000,001000,00
41111 003001výnos dane z príjmov 133 725,00138349,00146650,00
41121 001001daň z pozemkov 10 385,0010385,0010385,00
41121 002001daň zo stavieb 1 300,001300,001300,00
41133 001000daň za psa 362,00360,00360,00
41133 013000popl.za komun.odpad 5 200,005200,005200,00
41212 003000z prenajatých budov 500,00300,00300,00
41221 004000ostatné poplatky 300,00500,00500,00
41223 001001popl.za telef.a kopírovanie 100,00100,00100,00
41223 001003popl.za kosenie 200,00200,00200,00
41223 001004popl.za relácie 150,00160,00160,00
41223 001005kuka nádoby 22,0045,0045,00
71223 003002Za stravné lístky OÚ 2 484,002484,002484,00
41212 003001nájomné zo soc.bytov – NBNŠ 5 500,003092,003092,00
41212 003003rezervný fond – NBNŠ 768,00768,00768,00
41212 003004poplatok za vodu – NBNŠ 8 000,005325,005325,00
41212 003005poistenie budovy - NBNŠ 432,00432,00432,00
41212 003006ele.za spoloč.priestory - NBNŠ 700,00400,00400,00
41212 003Rúver ŠFRB - NBNŠ 3 056,003056,003056,00
41243 000000úrok z finanč.hospodárenia 10,0010,0010,00
SPOLU 262 379,00280723,00288024,00
Finančné operácie
41,00 453 000,00 zost.prostr.z predch.rokov SF 750,00
41,00 453,00 zost.prostr.z predch.rokov Fond op 768,00
41,00 453,00 zost.prostr.z predch.rokov 19 968,00
41,00 454 000,00 tvorba rezervného fondu 2 521,00 2 000,002 000,00
46,00 513 002,00 bankové úvery-municipálny 10 000,00
Spolu 34 007,00 2 000,002 000,00
                 Kapitálový rozpočet
111,00 321,00 Grant Rekonštrukcia kultúr. Domu 150 000,00
111,00 321,00 Grant Rekonštrukcia miest.komun. 112 000,00
111,00 321,00 Grant Rekonštrukcia pož. zbrojnice 28 500,00
111,00 321,00 Grant Rekonštrukcia príst. cesty 14 250,00
SPOLU 304 750,00
PRÍJMY CELKOM 601 136,00 282723,00290024,00
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 14.12.2017
Rozpočet obce Chrámec bol schválený uznesením OZ č. 52/2017, dňa 13.12.2017
Marta Benedeková
starostka
    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár