Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Rozpočet obce Chrámec na rok 2020-2022-príjmy

  • Pridané: 13.12.2019   |   18 čítaní / zobrazení
Rozpočet obce Chrámec na rok 2020-2022
Bežný rozpočet:   Príjmy v €
ZdrojoddielpoložkaAUtext202020212022
111 312 001001transfer-stavebný úrad 550,00560,00560,00
111 312 001002transfer-ŽP 44,0044,0044,00
111 312 001003Transfer-CDaMK 22,0022,0022,00
111 312 001004Transfer-Regob 260,00260,00260,00
111 312 001006Transfer-MŠ školské potreby 67,0067,0067,00
111 312 001007transfer- MŠ strava 2 000,002 000,002 000,00
111 312 001008Transfer-MŠ  800,00800,00800,00
111 312 001005Transfer – Voľby 1 000,001 000,001 000,00
111 312 001030Transfer zo ŠR- soc.dávky 40 000,0040 000,0040 000,00
111 312 001009Transfer-AČ - §52-mzdy 6 400,006 400,006 400,00
111 312 001009Transfer-AČ - §52-materiál 7 200,007 200,007 200,00
111 312 001014Transfer – MOPS 95%44 615,00  
111 312 001012Transfer - § 54 /95%/74 400,0029 087,0029 087,00
111 312 001014Prac.pomôcky - § 54420,00420,00420,00
111 311 001013Transfer BBSK3 800,003 500,003 500,00
111 312 001011Transfer DHZO1 400,001 400,001 400,00
41 111 003001výnos dane z príjmov 160 776,00164 400,00174 500,00
41 121 001001daň z pozemkov 14 600,0014 600,0014 600,00
41 121 002001daň zo stavieb 1 300,001 300,001 300,00
41 133 001000daň za psa 362,00360,00360,00
41 133 013000popl.za komun.odpad 8 400,008 400,008 400,00
41 212 0020,00príjem z prenajatých pozemkov 1 200,001 300,001 300,00
41 212 003000z prenajatých budov  600,00600,00600,00
41 221 004000ostatné poplatky 300,00500,00500,00
41 223 001001popl.za telef.a kopírovanie 200,00200,00200,00
41 223 001003popl.za kosenie 300,00300,00300,00
41 223 001004popl.za relácie 200,00160,00160,00
71 223 003002Za stravné lístky OÚ 2 684,002 684,002 684,00
41 212 003001nájomné zo soc.bytov – NBNŠ 5 500,005 500,005 500,00
41 212 003003rezervný fond – NBNŠ 1 344,00768,00768,00
41 212 003004poplatok za vodu – NBNŠ 6 000,006 000,006 000,00
41 212 003005poistenie budovy - NBNŠ 432,00432,00432,00
41 212 003006ele.za spoloč.priestory - NBNŠ 700,00700,00700,00
41 212 003007úver ŠFRB - NBNŠ 3 056,003 056,003 056,00
41 243 000000úrok z finanč.hospodárenia 10,0010,0010,00
41 292 012000Z dobropisov 1 200,001200,001200,00
41 292 019000Z vratiek 200,00300,00300,00
    SPOLU 392 342,00321 629,00331 729,00
Finančné operácie  
41 453000002zost.prostr.z predch.rokov SF  100,00      100,00100,00
41 453000005zost.prostr.z predch.rokov Fond op  768,00      768,00768,00
111 453000000zost.prostr.z predch.r.Detské ihris.  8 000,00        
111 513002001Dlhodobé bank.úvery12 000,00  
41 454000 tvorba rezervného fondu  2 521,00      2 000,002 000,00
    Spolu  23 389,00      2 868,002 868,00
Kapitálový rozpočet 
        
111  321,00       Grant Rekonštr.Pož.zbrojn.-MV SR  28 000,00        
111  321,00       Grant Rekonštr.miest.kom.-MV SR  226 151,00        
    SPOLU  254 151,00        
  PRÍJMY  CELKOM  669 882,00      325 147,00335 247,00
Rozpočet schválený dňa : 13.12. 2019, uznesením č. 24/2019
Marta Benedeková
      starostka
    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár