Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 5/2014

  • Added: 17.02.2015   |   17 readings / views

Z á p i s n i c a

napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

10.10.2014 v zasadačke Obecného úradu so začiatkom o 15.00 hod.

Na zasadnutí boli prítomní poslanci Štefan Árvai a Gejza Varga, poslankyne Helena Csobová

a Annamária Genčiová neprítomné s ospravedlnením a poslanec Róbert Staz neprítomný bez

ospravedlnenia. Nakoľko sa ani po polhodinovom čakaní poslanci nedostavili, zasadnutie OZ

sa nekonalo z dôvodu, že nebolo uznášania schopné.

Zapisovateľka: Mária Balyová

Marta Benedeková

starostka obce

    Currently, there is no comment available

    add comment