Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
1/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

VO-Rekonštrukcia KD

  • Added: 03.11.2017   |   27 readings / views

Obec Chrámec, Chrámec 38,  980 42 Rimavská Seč, vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác pod názvom „Rekonštrukcia kultúrneho domu Chrámec“.

Termín na predkladanie ponúk: 28.11.2017 do 12:00 hod.

Zákazka je obstarávaná v súlade s § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri verejnom obstarávaní postupuje verejný obstarávateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

Plné znenie výzvy na predkladanie ponúk a súťažné podklady si môžu záujemcovia písomne (poštou, e-mailom) vyžiadať u kontaktnej osoby: Mgr. Miroslava Žilková, J. Kráľa 682/13, 985 52  Divín, e-mail: vo.projekty@centrum.sk. 


 

 

    Currently, there is no comment available

    Add comment