Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
6/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

  • Pridané: 28.08.2018   |   29 čítaní / zobrazení

                                Obec Chrámec, Chrámec 38, 980 42 Rimavská Seč

 

                                                                V y m e n o v a n i e
                     
zapisovateľa miestnej volebnej komisie volieb do orgánov

                                                samosprávy obcí v roku 2018.

Starostka obce, Marta Benedeková poveruje pani Máriu Balyovú, trvale bytom Rimavská Seč č. 112, č. tel. 0903 844610, e-mail : maria.balyo@gmail.com, funkciou zapisovateľky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10.11.2018.

V Chrámci, dňa 27.08.2018

................................................                                                             …............................................

       Mária Balyová                                                                                           Marta Benedeková

                                                                                                                             starostka obce

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár